AAA
rss
Printvriendelijke versie

Vacature keukenhulp WZC Hof ten Kouter 0,8 VTE

Het OCMW Laarne werft aan:

KEUKENHULP 0,8 VTE WZC Hof ten Kouter- contract onbepaalde duur

Het woonzorgcentrum Hof ten Kouter behoort tot de meest eigentijdse voorzieningen in de streek en huisvest 99 zorgbehoevende ouderen. De nieuwste technologieën zijn geïntegreerd om de medewerkers optimaal te ondersteunen bij hun zorg aan de bewoners.

Als keukenhup ondersteun je de keukengerant en het team bij de (voor)bereiding en bijsturing van de maaltijden met als doel de bewoners,bezoekers en personeelsleden van een gezonde en lekkere maaltijd te voorzien volgens het uitgeschreven receptuur. Alsook het onderhouden van lokalen en materialen met als doel kwalitatief in te spelen op de veranderende behoeftes van de bewoners binnen de zorgvoorziening.

Specifieke voorwaarden

  • Geen diplomavereisten
  • Slagen voor een praktische en mondelinge selectieproef

Salarisschaal: E1-E2-E3

Wil je meer weten over deze functie? De volledige aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de specifieke diplomavoorwaarden kun je bekomen op de personeelsdienst van het OCMW, Nerenweg 3 te 9270 Laarne, 09/365.46.90

Je kan solliciteren naar dhr. voorzitter P. Baetens, Nerenweg 3, Laarne via :

  • een aangetekend schrijven – Nerenweg 3, 9270 Laarne
  • een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief of voorgedrukt sollicitatieformulier tegen ontvangstbewijs
  • per e-mail, met ontvangstmelding naar personeelsdienst@ocmwlaarne.be

en vergezeld van de nodige stavingsdocumenten.

De kandidaturen worden ingewacht tegen uiterlijk 19 november 2018.

Als er minder dan 5 kandidaturen zijn bij het afsluiten van de kandidatuurstelling kan de aanstellende overheid opteren om een nieuwe oproep te doen om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen.

Er wordt een werfreserve aangelegd van 2 jaar.

Terug naar alle nieuws