AAA
rss
Printvriendelijke versie

Lokaal bestuur Laarne gaat resoluut voor nieuwbouw dienstencentrum na oplopende verbouwingskosten

Het Lokaal Bestuur van Laarne was druk bezig aan de verbouwing van het bestaande dienstencentrum ’t Binnenhof dat zich bevindt op de oude site van het Klooster in Laarne. Tijdens de afbraak- en verbouwingswerken bleek dat het gebouw niet was opgetrokken in bakstenen zoals het destijds werd vergund, maar opgetrokken in het SISMO-systeem. Hierdoor werd de afbraak veel moeilijker, moesten er extra ingrepen gebeuren en liepen de kosten op waardoor we de verbouwing tijdelijk hebben stopgezet.

We gaven onze architect de opdracht een kostenraming te maken over de extra kosten bij het verder blijven verbouwen van het bestaande gebouw. Na de grondige analyse van de architect bleek dat een verbouwing duurder werd dan nieuwbouw. Het bestuur ging met die analyse ook naar Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) die de huidige verbouwingswerken subsidieerde voor een bedrag van 516.909,56 euro. Tijdens dit overleg bleek al snel dat het idee van een nieuwbouw zich opdrong.

Een nieuwbouw biedt immers tal van voordelen ten opzichte van de verbouwing:

  • We kunnen het gebouw nu zuiniger maken op energetisch vlak
  • Het dienstencentrum kan verplaatst worden naar een zichtbare plaats binnen het bestaande gebied van de site oud-klooster
  • Het gebouw kan functioneler ontworpen worden
  • Én nieuwbouw wordt extra gesubsidieerd. Zo kan de nieuwbouw een maximale subsidie van ongeveer 700.000 euro krijgen. Een groot verschil met de maximale subsidie van de verbouwing die 516.909,56 euro bedroeg.
Terug naar alle nieuws