Dienstencentrum: centrumraad

Wil je op de hoogte zijn van wat er zoal leeft in een dienstencentrum?

Wil je advies geven over activiteiten en het dienstverleningsaanbod in het dienstencentrum? Wat loopt er goed, wat kan beter? Wil je mee je stempel drukken op de werking van het dienstencentrum?

Ben je lid van een (senioren) vereniging en wil je het jaarprogramma bekend maken? Of wil je wel eens weten waar we onze handen in elkaar kunnen slaan?

Dan ben je van harte welkom op de centrumraad, die zal plaatsvinden op maandag 09 december om 14 uur in het dienstencentrum