AAA
rss
Printvriendelijke versie

Onderhoud Centrale Verwarming

Ook al bereiken we nu zomerse temperaturen, toch is het niet onverstandig om al eens stil te staan (voor het volgende stookseizoen) bij het onderhoud van uw centrale verwarming.

Regelmatig onderhoud en afstelling van uw centrale verwarming is niet enkel een wettelijke verplichting (bewoner/eigenaar als bewoner/huurder) maar zorgt tevens voor een goedwerkende ketel waardoor u niet voor verrassingen komt te staan, vermindert de stookkost, reduceert gezondheidsrisico's en bovendien ijvert u mee voor het verminderen van de broeikasgassen zoals Co².

Eveneens komt u mogelijks in aanmerking voor een fiscaal voordeel van 40% omwille van het onderhoud van uw stookketel.

Een vuil of slecht afgesteld verwarmingstoestel wekt minder efficiënte warmte op en gebruikt dus meer energie dan nodig. Laat us installatie daarom regelmatig onderhouden, bij voorkeur voor de start van het stookseizoen. Zowel de cv-ketel als de schoorsteen moeten regelmatig worden schoongemaakt en nagekeken.

De letter van de wet zegt:

Sinds 1 juli 2007 gelden in Vlaanderen nieuwe regels voor het onderhoud en nazicht van centrale verwarmingstoestellen:

Centrale verwarming

Vermogen van de ketel

Verplicht onderhoud

Wie mag het nazicht uitvoeren

Hout, pellets, steenkool

alle

Jaarlijks

Geschoold vakman (*)

Stookolie

> 20 kw

Jaarlijks

Erkende technicus vloeibare brandstof (*)

Aardgas, propaan, butaan

> 20 kw

Tweejaarlijks

Erkend technicus gasvormige brandstof G1/G2/G3 (*)

(*) vraag uw technicus / vakman of hij/zij over de juiste erkenning beschikt voor het onderhoud van uw toestel.

Opm.: Bent u huurder dan is het uw verplichting om te zorgen voor de periodieke onderhoudsbeurt van de cv-ketel. U bezorgt dan een duplicaat van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.

Wie mag de centrale verwarmingsketel onderhouden?

Het onderhoud en de afstelling van uw cv-ketel moet steeds gebeuren door een erkende vakman en/of technicus. Op de website www.centraleverwarming.lne.be

vindt u een lijst van alle onderhoudstechnici die door de Vlaamse Overheid erkend zijn.

Meer informatie, tips de Vlaamse Regelgeving en brochure vindt u op www.centraleverwarming.lne.be of via de Vlaamse Infolijn 1700 (gratis nummer - elke werkdag van 9 tot 19 uur).

voor het uitvoeren van een onderhoudsbeurt, het vernieuwen van de cv-installatie, plaatsen van thermostatische kranen en/of kamerthermostaat zijn onder bepaalde voorwaarden premies/tussenkomsten te bekomen via o.a. fiscaal voordeel, Wonen-Vlaanderen, Eandis,....

Meer informatie hieromtrent vindt u via volgende kanalen:

- www.energiesparen.be

- www.premiezoeker.be

- www.aardgas.be

- www.eandis.be

of via

Gemeentelijke Woondienst
Dorpsstraat 2
9270  Laarne
Tel.: 09/365.46.11
Fax.: 09/366.29.70
e-mail: woondienst@laarne.be