AAA
rss
Printvriendelijke versie

Gemeente- en OCMW-raad

Vanaf 01/01/2019 is het 'decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017' in werking getreden. Op politiek niveau heeft dit als gevolg dat de gemeenteraadsleden ook de OCMW-raadsleden zijn. De twee raden blijven echter wel 2 aparte vergaderingen met elk hun eigen bevoegdheden.

De gemeenteraad/OCMW-raad wordt verkozen voor 6 jaar. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en beraadslaagt over elk ander onderwerp dat de hogere overheid voorlegt.

Dit betekent dat de gemeenteraad/OCMW-raad niet mag ingaan tegen de bestaande algemene wetgeving en dat hij zijn bevoegdheid niet mag te buiten gaan.

Wat niet wegneemt dat de "gemeentelijke belangen" van de gemeenteraad/OCMW-raad veelvuldig zijn. De gemeenteraad/OCMW-raad stelt gemeentelijke/OCMW reglementen vast, evenals het meerjarenplan, budget en jaarrekening en bepaalt het algemeen personeelsbeleid door het vaststellen van het organogram, personeelsformatie en rechtspositieregeling, beslist over het stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende en onroerende goederen van de gemeente/OCMW.

De Laarnse gemeenteraad/OCMW-raad telt 23 raadsleden en kent volgende zetelverdeling :

  •   11 Open Vld-leden
  •   4 N-VA-leden
  •   6 CD&V-leden
  •  1 sp.a-lid
  • 1 groen-lid

De bestuursmeerderheid bestaat uit een coalitie van Open Vld en N-VA.
De gemeenteraad/OCMW-raad wordt geleid door gemeenteraad/OCMW-raad voorzitter Marie-Rose Locquet, Open Vld