AAA
rss
Printvriendelijke versie

Sociale Dienst

Waarvoor kan je terecht bij de Sociale Dienst?

Iedere inwoner van Laarne die informatie wenst over sociale of administratieve zaken of zich in een probleemsituatie bevindt kan een beroep doen op de sociale dienst van het Ocmw.  Laarne is een kleine plattelandsgemeente, waar geen andere sociale diensten op ons grondgebied gehuisvest zijn.  Omdat doorverwijzen zeer moeilijk is, behandelt de sociale dienst van het Ocmw een vrij diverse problematiek.  Onze samenleving en de hulpverlening wordt steeds ingewikkelder.  In grote Ocmw’s is de tendens dan ook om te specialiseren.  Met een beperkte equipe is dat echter niet zo evident.  Anderzijds is de kleinschaligheid ook een troef.  Er wordt gewerkt op maat van de mensen.

Missie:

"De sociale dienst is er voor alle inwoners met een specifieke aandacht voor de meest kwetsbare burger. We bieden de nodige ondersteuning, informatie en begeleiding en verwijzen eventueel door zodat de basisvoorwaarden van een menswaardig bestaan worden vervuld. Hierbij worden -via sociaal onderzoek - de rechten van de cliënt gevrijwaard en gaan we samen op zoek naar elementen om de zelfredzaamheid te stimuleren zodat finaal een volwaardige participatie binnen de maatschappij kan worden bekomen. Doorheen de integrale werking worden wederzijds respect en autonomie als belangrijkste waarden naar voor geschoven."

Visie:

"Om ons doel te bereiken werken we binnen de sociale dienst op maat, waarbij we rekening houden met de eigenheid van de cliënt. Het team van maatschappelijk werkers zorgt voor een laagdrempelige, evenwaardige en persoonlijke aanpak. We opteren voor een proactieve benadering waarbij tijdig de problemen kunnen worden gedetecteerd. Hierbij hebben we een belangrijke signaalfunctie en worden de nodige stappen gezet om het veranderingsproces op gang te brengen."

Contacteer ons

Nerenweg 3
9270 Laarne
T 09/365.46.90
F 09/366.50.43

Openingsuren

ma:

9u-11u30

di:

15u30-17u30

woe:

9u-11u30

do:

9u-11u30

vr:

9u-11u30


(!) of na telefonische afspraak