AAA
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Vlaamse zorgverzekering

Wat?

De Vlaamse Zorgverzekering werd ingevoerd in 2001. Het is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar. U moet daarom verplicht aansluiten bij een Zorgkas en jaarlijks een bijdrage betalen.

De Vlaamse Zorgverzekering geeft financiële steun aan ernstig en langdurig zorgbehoevenden voor niet–medische kosten.

U kan de uitkering aanvragen bij de zorgkas waarbij U bent aangesloten. Vaak is dit een zorgkas verbonden aan uw ziekenfonds.

Voor wie?

U moet bewijzen dat: 

  1. de persoon nauwelijks of niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen
  2. de verminderde of onbestaande zelfredzaamheid langdurig is.

Werking?

Dit bewijs kan geleverd worden met een van volgende attesten:

tegemoetkoming hulp aan bejaarden of integratietegemoetkoming

(minstens 15 punten)

verhoogde kinderbijslag

- kinderen geboren vóór 1993:

minstens 66 % handicap en minstens 7 punten

- kinderen geboren na 1993:

minstens 18 punten

thuisverpleging

Als er regelmatig thuisverpleging bij u langskomt dan hebt u - op basis van de score die zij bepaalden - mogelijk recht op de zorgverzekering (score B of C op de Katz-schaal). Dat attest kan afgeleverd worden door het ziekenfonds.

gezinszorg

Doet u een beroep op gezinszorg, dan heeft die dienst uw zorgbehoevendheid bepaald en een score vastgelegd die u recht kan geven op de zorgverzekering

(minstens 35 punten op de BEL –schaal )

Indien u niet over een dergelijk attest beschikt dan moet u een beroep op een gemachtigd indicatiesteller. U neem hiervoor best contact op met Uw zorgkas.

Links

www.zorg-en-gezondheid.be/zorgverzekering

www.vlaanderen.be