Geboortepremie

Wat?

Een premie van 50 euro voor elke pasgeboren baby of adoptie

Voor wie?

Aan de moeder van elk pasgeboren baby of geadopteerd kind

Voorwaarden 

De pasgeboren baby of geadopteerd kind dient ingeschreven te zijn in de bevolkingsregister van de gemeente Laarne

Procedure / Wat te doen? 

De ouders ontvangen een kaartje met de vraag hun rekeningnummer te bezorgen aan het gemeentebestuur.

De premie wordt door de financiële dienst gestort op het betreffende rekeningnummer.

Wat nodig? 

Bezorgen rekeningnummer aan het gemeentebestuur

Kost?

gratis

Contact / Info 

Dienst Financiën

Dorpsstraat 2, 9270 Laarne

Tel. 09/365 46 30

Fax. 09/366 29 70

rekendienst@laarne.be

Financiën

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 34
F 09/366 29 70